3 maal daags lachen

Terug

Nieuws
Bedrijven
Onderwijs
Toerisme/Uitgaan
Verenigingen
Winkelen

Flevoland.to
3 maal daags lachen
AC-tv video's
Flevokids
Flevolandse Nieuwsgroepen
Koken en recepten
Natuurterreinen
Politiek

Flevocoaching, Lifecoach, Stress coaching, Loopbaancoaching, Personal coaching, Flevoland, Kampen, Drente, Hoogeveen

  NIEUWS


  Kom en Zie!
  Op dinsdagavond 16 oktober is het groot feest in Ens.
  Dan komt namelijk het kindertheater “Kom en Zie” in de sporthal.
  De voorstelling die zij gaan geven heet “ff checken”.
  En natuurlijk komen hun poppen Billy en Jet ook mee!! Iedereen is van harte welkom. Het feest begint om 19.00. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

  Voor meer informatie kunt u kijken op www.kindertheater-komenzie.nl.
  Ook kunt u bellen met Jeanine Vos, tel. Nr 251780 of mailen naar info@vbcens.nl.

  Opnieuw pleidooi voor landelijke aanpak zonnepanelenbranden

  Rutten 24 Juli 2021

  Er moet een landelijke aanpak komen voor grootschalige branden met zonnepanelen. Daarvoor pleiten Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid na onderzoek. Volgens deze organisaties bestaat er nog steeds onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en er moet er ad hoc geĂŻmproviseerd worden.

  Na een brand aan de Wrakkenweg in Rutten kwamen vorig jaar juli kleine stukjes zonnepaneel op omliggende akkers terecht. Uit onderzoek van Omroep Flevoland bleek al dat betrokken instanties naar elkaar wijzen.

  Nils Rosmuller, lector bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid: Er is geen duidelijke set aan afspraken wie hier de regie pakt, wie de verantwoordelijkheid op zich neemt, hoe er met de aansprakelijkheid omgegaan moet worden en ook niet op welke wijze de schadevergoeding van bijvoorbeeld akkerbouwers geregeld wordt.

  Volgens het IFV kunnen bij zo'n zonnepanelenbrand scherpe deeltjes kilometers verderop terechtkomen. Als dat gebeurt weet niemand wie die moet opruimen, terwijl ze voor dier en mens schadelijk kunnen zijn, aldus de brandweer.

  Volgens het Instituut moet voorkomen worden dat de verbrande resten in de voedselketen terechtkomen. De brandweer noemt het wenselijk dat voor de nafase van zonnepanelenbranden een landelijke aanpak ontwikkeld wordt. Die aanpak bestaat nu alleen voor incidenten met asbest.

  Meer instanties willen protocol
  LTO Noord pleitte in juni samen met de Veiligheidsregio in Friesland ook voor een landelijk protocol. In een brief aan staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat riepen beide instanties ook op tot een waarborgfonds voor gedupeerden.

  Omdat steeds meer daken worden volgelegd met zonnepanelen is de verwachting dat dit soort branden en depositie van vaste deeltjes in de omgeving vaker gaat voorkomen, aldus Rosmuller.

  Dieselaggregaat draait al acht maanden bij MFA, kosten lopen flink op

  Rutten 24 Juli 2021

  Bij de MFA in Rutten staat al sinds november een dieselaggregaat te draaien door de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk van Liander. De multifunctionele accommodatie kan niet volledig worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De gemeente Noordoostpolder draait voorlopig op voor de kosten van de diesel en doet nu voorstellen om zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken.

  Het dieselaggregaat bij de multifunctionele accommodatie Het Klavier kost de gemeente ongeveer 12.500 euro per maand. De verwachting is dat de transportbeperking op het energienet tot de zomer van 2023 van kracht blijft. Dat betekent dat de kosten voor het aggregaat oplopen tot 300.000 euro.

  Netbeheerder Liander heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om nieuwe bouwwerken van stroom te voorzien. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar het kan nog jaren duren voordat alle problemen zijn opgelost.

  Sommige apparaten vragen te veel vermogen
  Er is inmiddels wel stroom bij de MFA, maar daar zit een beperking op. Apparaten en systemen die veel vermogen vragen en zorgen voor een piekbelasting kunnen niet op het elektriciteitsnet draaien, waardoor het aggregaat noodzakelijk blijft.

  Door de warmtepompen uit te zetten en tijdelijk een gasketel te plaatsen die het gebouw en water verwarmd denkt de gemeente veel geld te kunnen besparen. Ook stelt het college voor om de elektrische frituurpannen tijdelijk te vervangen door gasgestookte frituurpannen.

  Verder moet er spaarzaam omgegaan worden met de elektriciteit. Zo mag de vaatwasser alleen gebruikt worden op momenten dat de verlichting van de bijbehorende sportvelden uit staat.

  Wie gaat dit betalen?
  Deze aanpassingen kosten eenmalig 75.000 euro, zo schrijft het college. Na uitvoering van deze aanpassingen kan het aggregaat afgevoerd worden. De kosten voor het gas brengen we in rekening bij de verschillende gebruikers.

  De gemeente heeft Liander inmiddels aansprakelijk gesteld voor alle geleden en toekomstige schade. Aan een voorspelling hoe dat uitpakt durft het college van burgemeester en wethouders zich niet te wagen. Vandaar dat er nu maatregelen worden voorgesteld om verdere kosten te beperken.

  Kijktip: Zo verloor Urk nooit de visserij uit het oog

  Emmeloord 24 Juli 2021

  Dat visserij op Urk een belangrijke plek zou innemen stond eigenlijk al honderden jaren geleden vast. In 1660 was Urk een centraal punt in de Zuiderzee en alle scheepvaartroutes liepen langs het eiland. Het was vanaf dat jaar eigendom van Amsterdam. De stad kocht Urk vanwege die centrale ligging en onderhield de voorzieningen op het eiland die een belangrijke functie hadden, zoals de vuurbaak. Daarop kon scheepvaart van en naar Amsterdam navigeren.

  Bekijk hieronder de aflevering van TODB over Urk

  Tot de late middeleeuwen was het eiland Urk vele malen groter dan het eiland dat in 1939 werd aangesloten met de vaste wal. Landbouw was in de late middeleeuwen de belangrijkste inkomstenbron. Nadat de Zuiderzee steeds meer land afsloeg, werd veeteelt geprobeerd. Dat had in eerste instantie succes. De Urker kaas en boter werd destijds veel verkocht in Kampen en Elburg. Maar toen het eiland nog kleiner werd en de Zuiderzee groter, moesten bijna alle Urkers overschakelen op de visserij. Dat was toch een veel stabielere inkomst, want vissen zwommen er zat in de Zuiderzee. Vanaf de zestiende á zeventiende eeuw vertrokken ook de eerste schepen om te vissen op de Noordzee, maar in de Zuiderzee lagen de visgronden die de Urkers op hun duimpje kenden. Vanaf dat moment leefden bijna alle gezinnen op het eiland van de visvangst.

  Door de bouw van de Afsluitdijk in 1932 was het over met de zoute Zuiderzee. Het werd zoet en de vissers moesten snel schakelen. In 1939 was Urk eiland af en verloor het grote visgronden in de latere Noordoostpolder. Dat de visserij niet ingestort is destijds werd na de Tweede Wereldoorlog ook wel het Wonder van Urk genoemd. Er werd meer gevist op de Noordzee en op het IJsselmeer paste men zich aan. De Urkers bleven na de inpoldering nog lange tijd op het water aangewezen want pas in 1948 werd er een vaste weg naar het voormalige eiland aangelegd.

  In 1939 was Urk eiland af, de burgemeester van Lemmer en Urk schudden elkaar de hand

  Wist je dat?
  Sinds 1617 brandt er licht op het toenmalige eiland. Dat was twee eeuwen lang een vierkante stenen toren met kolenvuur. De huidige vuurtoren is in 1844 gebouwd op dat oude fundament van de vuurtoren uit 1617. De huidige toren is ontworpen door J. Valk, die ook de vuurtoren van Marken ontwierp. De ronde vuurtoren heeft dan vier verdiepingen en is 13,90 meter hoog. In 1899 wordt de toren opgehoogd tot 18,50 meter. Het lichthuis, de rode bovenkant, komt uit 1901. De vuurtoren van Urk is de enige vuurtoren in Nederland die tegen de klok indraait.
  Uitsnede van de kaart van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, gemaakt door Johannes Janssonius in 1658

  Uit het isolement
  De verbinding met het vasteland zorgt al dan niet gedwongen voor nieuwe perspectieven. Het eiland komt eindelijk uit het isolement dat de bewoners vooral in strenge wintermaanden parten speelde. Maar andere dingen dan visserij werken niet op Urk. Een mandenmakerij en een sigarettenfabriek komen niet van de grond. De Urker vissersvloot blijft ondertussen uitbreiden en in de jaren zestig komt de handel en verwerking van de vis in een stroomversnelling. Vissers willen zelf invloed uitoefenen op de visprijzen en niet volledig afhankelijk zijn van de vishandel. De eerste visexportbedrijven worden opgericht. Omdat de schepen groter worden en er nieuwe technieken ontstaan trekt ook de Noordzeevisserij aan. De schepen worden zo groot dat ze niet allemaal in de haven van Urk meer terecht kunnen. De diepgang wordt te groot voor het IJsselmeer en het kost te veel tijd en brandstof om naar de Noordzee te stomen. Schepen wijken uit naar kustplaatsen als Harlingen, IJmuiden, Den Helder en Delfzijl. Bemanningen rijden elke maandagnacht met kotterbusjes naar de kustplaatsen om van daaruit uit te stomen. Alleen voor onderhoud komen de grote schepen nog wel eens naar Urk.

  Meer geschiedenisverhalen over Flevoland lezen? Neem een kijkje op de themapagina van Tot op de Bodem.

  Vis, vis en nog eens vis moesten ze daar gedacht hebben. Want men die niet de zee op wilde, ging dus op het land met de vis aan de slag. Ook meisjes en vrouwen werden bedreven met het fileermes. Urk werd langzaam een vismetropool met ongekende omvang. Tonnen griet, schol, tong en tarbot weten via Urk de weg te vinden naar de consument in heel Europa. De oude visafslag aan de haven maakt plaats voor een nieuw gebouw op het industrieterrein. Zo groeit Urk door tot hét Europese centrum in de vishandel.De haven van Urk

  Het vissersbloed
  Maar als je aan een Urker vraagt: Hoe komt het dat vissen nog steeds op zo’n grote schaal gebeurt? Dan is bijna iedereen het daar wel over eens. Vissen zit nu eenmaal in het Urker bloed. Generatie na generatie wordt opgevoed met het vissersleven. Bij het stellen van de vraag: Wanneer was jouw eerste zeereis?, heeft elke Urker visser zo zijn eigen verhaal. Maar wel zijn er overeenkomsten. Veel vissers hebben dat meegekregen omdat hun ouders en grootouders ook visten. Waar Marken en Volendam, van oudsher ook vissersdorpen, overstapten op toerisme en werk aan de wal. De Urkers bleven stug vasthouden aan de visserij.

  Het is dan ook bijna niet mogelijk om uit te leggen hoe verweven de visserij met de Urker identiteit is. Termen als traditie, veerkracht, en familiegeschiedenis spelen daarbij een belangrijke rol. Journalisten zoals Eva Vriend en Matthias Declercq hebben in hun boeken de Urker (vissers-)identiteit beschreven.

  De gouden oorbel
  Urker vissers zijn vaak ook te herkennen aan een gouden oorbel. Vaak in de vorm van een anker. Vroeger diende dit sieraad als uitvaartverzekering. Wanneer een schipper verdronk en ergens buiten Urk aanspoelde dan kon met de opbrengst van de oorbel een kist worden betaald. Tegenwoordig draagt een deel van de Urker jeugd nog steeds zo’n oorbel, maar lang niet iedereen is of wordt visserman.

  Weer onder druk
  Maar de vissersvloot staat ook regelmatig onder druk. Zo ging er een streep door het pulskorvissen, zijn er nieuwe afspraken over vissen vanwege de Brexit en wordt het op de Noordzee steeds drukker. Daarnaast moet de Noordzee opnieuw ingedeeld worden en blijft er misschien wel minder plek over om te vissen. Ook staat de visserij vaker onder druk vanwege organisaties zoals Greenpeace, die gebieden willen beschermen tegen visserij. Het lijkt bijna een kopie uit het verleden want het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat de visserij onder druk staat. De visveiling op Urk zag de omzet in 2020 bijvoorbeeld dalen met bijna 27 procent naar 86,3 miljoen euro. De aanvoer van vis daalde van 35 miljoen naar 27 miljoen kilo.ROC Friese Poort op Urk, het gebouw heeft ook de vorm van een schip

  Nieuw wonder in de eenentwintigste eeuw?
  Maar vissers geven de moed niet op, want bij het ROC Friese Poort op Urk is de opleiding tot visserman en schipper nog steeds booming. Jaarlijks studeren daar nog studenten af voor een leven op de kotter. Van alle kanten wordt ook aangeraden om zo lang mogelijk te studeren en zoveel mogelijk certificaten te behalen voordat men de zee op gaat.

  Ondanks alle problemen wist de IJsselmeerafslag in 2020 wel een recordomzet neer te zetten van bijna 4,2 miljoen euro. Er werd minder vis gevangen, maar de prijzen stegen. Ook kwam er een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Vissers konden hierdoor, wel onder voorwaarden, alsnog terecht in Britse wateren. Ook zijn er plannen om kotters om te bouwen zodat ze kunnen varen op waterstof. Een mogelijke innovatie omdat de maatschappij steeds minder het gebruik van fossiele brandstoffen accepteert. En de vissers zitten aan tafel om te praten over de herindeling van de Noordzee. Volgens sommige vissers is de visstand nog nooit zo goed geweest als nu.

  Oftewel het Urker vissersleven staat in in de jaren twintig van deze eeuw ook zeker niet stil. Wie weet spreken we over een aantal jaar wel van een nieuw Wonder van Urk. Want ondanks dat de toekomst niet vaststaat is een Ă©Ă©n ding vrijwel zeker: ook in de toekomst houdt Urk haar blik op het water gericht.

  Voor de serie Tot op de Bodem rijden verslaggevers Jaap van den Biesen en Marvin Hop deze zomer door Flevoland, om uit te zoeken waarom dingen zijn zoals ze zijn. In de piepjonge provincie is over bijna elke centimeter nagedacht. Hoe dat heeft uitgepakt, ontdekt het duo in Tot op de Bodem.

  Nog niet uitgekeken? Kijk hier de aflevering over Flevoland als film- en serieprovincie terug:

  Inbrekers slaan toe bij vier geparkeerde auto's

  Bant 23 Juli 2021

  Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de ruiten ingeslagen van vier auto's in Emmeloord. Dat meldt de wijkagent van Emmeloord Centrum. Alle auto's stonden op de Banterweg geparkeerd, ter hoogte van camping het Bosbad.

  Of de daders iets meegenomen hebben, is niet bekendgemaakt.

  De politie hoopt dat getuigen zich melden.

  NOP bekijkt of huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in orde is

  Ens 23 Juli 2021

  De gemeente Noordoostpolder start dit najaar met een evaluatie van het huidige huisvestigingsbeleid van arbeidsmigranten. De reden is de groeiende vraag naar passende woningen. Ze doet dit samen met inwoners, uitzendbureaus, dorpsbesturen en arbeidsmigranten zelf.

  De afgelopen maanden krijgt de gemeente regelmatig verzoeken voor huisvesting die niet passen in het huidige beleid. Wethouder Wiemer Haagsma: We vinden passende huisvesting voor arbeidsmigranten belangrijk, waarbij ook omwonenden, arbeidsmigranten en huisvesters van te voren weten waar ze aan toe zijn.

  In het huidige beleid is er al ruimte voor allerlei vormen: van grootschalige locaties voor maximaal 300 personen tot het huisvesten van maximaal 4 personen in dorpswoningen. In 2017 is dit beleid door de gemeente voor het laatst geëvalueerd en zijn de regels die bij dat beleid horen aangepast.

  Vraag neemt toe
  De glastuinbouwgebieden bij Ens tussen Luttelgeest en Marknesse groeien volgens de gemeente. En ook in andere sectoren verwachten ze dat de vraag naar arbeidsmigranten de komende jaren blijft toenemen. Daar hoort passende huisvesting bij vindt ze, vandaar dat het huidige beleid nog eens goed onder de loep wordt genomen. Ze verwacht de evaluatie halverwege 2022 af te hebben.

  Race tegen de klok om capaciteit stroomnet te verhogen

  Nagele 23 Juli 2021

  Netbeheerder Liander waarschuwt voor capaciteitsproblemen op het energienet. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg van alle infrastructuur, zoals kabels en leidingen. Vooral in de Noordoostpolder en op Urk kan het netwerk de vraag naar stroom niet fatsoenlijk meer aan.

  Het stroomnet zoals het ooit is ontworpen, is niet bedoeld voor de energietransitie waar we nu inzitten, vertelt regiomanager Geert Wijnen van Liander. De grote hoeveelheid zonnepanelen, laadpalen, aardgasvrij woningen: daar is het netwerk nooit voor ontworpen. En daar moeten we het stroomnet nu wel klaar voor maken.

  Liander is dan ook gestart met een grote operatie om de capaciteit en infrastructuur te verbeteren. Zo worden er bij het onderstation aan de Nagelerweg in Emmeloord twee grote transformatoren bijgeplaatst. Ook in Luttelgeest gebeurt dat. Verder gaan op verschillende plekken dikkere kabels de grond in.

  Race tegen de klok
  De werkzaamheden zijn een race tegen de klok. Want de vraag neemt zo hard toe dat er soms 'nee' verkocht moet worden, als gevraagd wordt om een aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat is vooral bij grootverbruikers zoals bedrijven een probleem. Tegelijkertijd krijgen consumenten met zonnepanelen op het dak te maken met momenten waarop ze geen energie terug kunnen leveren, omdat het netwerk dat op piekmomenten niet aankan.

  In Leeuwarden is de nood zelfs zo hoog dat een bedrijventerrein niet kan worden uitgebreid, een wooncomplex voor mensen met dementie jaren vertraging dreigt op te lopen, en een nieuwe woonwijk geen horeca krijgt. Dat alles omdat er simpelweg geen stroom is. Er wordt wel voldoende opgewekt, maar het huidige netwerk kan het transport niet aan.

  Ook Flevoland kleurt op de site van Liander voor een groot deel rood. Het terugleveren door grootverbruikers, denk aan zonneparken en windmolens, is in vrijwel heel de provincie niet mogelijk. En stroom afnemen in grote hoeveelheden, dat is in de Noordoostpolder een probleem.

  De nood in Flevoland is net wat minder hoog als in Leeuwarden legt de regiomanager van Liander uit. Op veel plekken zal het nu niet passen, maar over een aantal maanden weer wel. Dit station nabij Emmeloord is in maart 2022 klaar. Dat zorgt weer voor heel veel lucht in de regio. Toch is 2024 de datum die wordt aangehouden als moment waarop er weer overal voldoende capaciteit is in het gebied.

  Straten op de schop
  Het vergroten van de capaciteit gebeurt niet alleen door verdeelstations en andere grote apparatuur uit te breiden, ook in je eigen buurt ga je het merken. We hebben een studie gedaan met alle netbeheerders en we verwachten dat ongeveer 1 op de 3 straten in heel Nederland open moet, legt Wijnen uit. Ook komen er veel meer transformatorhuisjes in woonwijken. Dat is denk ik wat echt zichtbaar gaat zijn.

  POLITIE BERICHTEN

  Aanstootgevend gedrag
  Een deel van het Zilverstrand is bestemd voor naaktrecreatie. Dit gedeelte blijkt echter ook bezocht te worden door mensen die daar niet alleen komen om te zonnen, maar ook voor seksuele activiteiten. Andere bezoekers storen zich hieraan en ervaren dit als aanstootgevend.

  Extra toezicht
  Om ervoor te zorgen dat het Zilverstrand een aangenaam recreatiestrand is voor iedereen, houdt de politie extra toezicht. Mensen die door hun seksueel getinte, aanstootgevende gedrag overlast veroorzaken, worden vanaf morgen (1 juli) aangehouden voor openbare schennis van de eerbaarheid. De boete kan variëren van 250 tot 2.000 euro (of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden). De afgelopen week heeft de politie waarschuwend opgetreden. Waterfestival rustig verlopen
  LELYSTAD - Het Waterfestival aan de nieuwe pier van de Oostvaardersdijk is goed verlopen. Op zaterdag en zondag bezocht een groot aantal bezoekers de activiteiten aan de Lelystadse kust. Tijdens het symfonisch vuurwerk kwamen de meeste mensen. De verkeersstromen leverden geen problemen meer op, omdat dit jaar gezorgd is voor eenrichtingsverkeer en een goede afscheiding tussen publiek en verkeer.

  Aanrijding met letsel
  ZEEWOLDE - Op de Slingerweg zijn zondagmiddag twee personen gewond geraakt bij een aanrijding. Een 68-jarige automobilist en zijn even oude passagiere uit Nijkerk reed vanaf de Wielseweg richting Nijkerkerbrug en werd in de bocht vlak voor de brug ingehaald door een 19-jarige automobilist uit Zeewolde. Vanwege een tegenligger moest de 19-jarige zijn inhaalmanoeuvre afbreken, maar kon niet meer op tijd remmen voor de 68-jarige voor hem. Omdat de Zeewoldenaar geen gordel droeg, kwam hij met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij is met hoofdletsel per GGD-ambulance overgebracht naar het Flevoziekenhuis. De bijrijdster uit Nijkerk is ter plaatse behandeld wegens nekklachten.

  Rijden onder invloed
  EMMELOORD - Een 26-jarige automobiliste uit Emmeloord is zondagnacht aangehouden op de Westerwolde. Suveillerende agenten zagen haar snel langsrijden en hielden haar staande. Bij de blaastest bleek dat zij onder invloed verkeerde. Haar promillage was 0.75. Ze kreeg een bekeuring van 190 euro en een rijverbod van twee uren.


  BERICHT VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

  Bericht van de provincie


  Subsidie voor vier woonzorgprojecten

  Woningbouwprojecten
  Vier woningbouwprojecten waarbij tegelijk een vorm van zorg wordt gerealiseerd, krijgen tezamen € 157.149,- (fl.309.426,-) van de provincie Flevoland. Dat besluit hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland deze week genomen. Provinciale Staten besluiten hierover begin volgend jaar definitief.

  Woonzorg stimuleringsregeling
  De provincie Flevoland hecht grote waarde aan het combineren van wonen met zorg. Op die manier kunnen meer mensen zelfstandig wonen, ook als zij door handicap of leeftijd extra zorg nodig hebben. Landelijk bestaat er sinds oktober 2000 een Woonzorg stimuleringsregeling (WZSR).

  Geld vrijgemaakt
  De provincie Flevoland heeft geld vrijgemaakt om Flevolandse aanvragen voor deze WZSR extra te kunnen ondersteunen. Dit jaar zijn er vier aanvragen ingediend en die komen alle vier in aanmerking voor een bijdrage.

  Het gaat om de volgende projecten:
  De Stichting Klaver is een samenwerkingsverband van Woningbouwvereniging Noordoostpolder (Mercatus), Stichting Thuiszorg Oude en Nieuwe Land en de Verzorgingshuizen c.a. Noordoostpolder. Deze stichting gaat een project doen waarbij de dienstverlening van de betrokken organisaties waar mogelijk wordt samengevoegd. Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijk kortingsabonnement voor bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden die dan tegen gereduceerd tarief bij alle instellingen van Stichting Klaver terecht kunnen.

  Zorgcentrum Archipel is een initiatief van Zorggroep Almere, Woningbouwvereniging Groene Stad Almere en Woon Zorg Nederland. Doel van het project is zogenaamde domotica te installeren in woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Dat zijn allerlei technische snufjes zoals bewegingsmelders die signaleren als er een tijd lang geen beweging meer is bijvoorbeeld doordat iemand gevallen is, of de mogelijkheid de deur te openen vanuit een stoel, een knop om alle lichten 's avonds tegelijk uit te doen etc.

  De Woonzorgboerderij Pilotenweg in Emmeloord is van plan 12 wooneenheden te realiseren. In dit project werken Woningbouwvereniging Noordoostpolder (Mercatus) en TriAde samen. Deze wooneenheden zijn enerzijds bedoeld om verstandelijk gehandicapten die nu in een instelling verzorgd worden, een kans te geven in een normale woonomgeving. Anderzijds kunnen ook verstandelijk gehandicapten die nu nog thuis wonen, hier de begeleiding vinden die ze nodig hebben.

  Nieuwbouw diverse soorten seniorenwoningen aan de Bossulaan in Emmeloord. In totaal worden er 30 (senioren)woningen gebouwd, 6 HAT-woningen, een woongroep van 10 units en een woongroep van 7 units. De woningen krijgen een koppeling met een zorginstelling, waardoor senioren langer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast gaan de woningen onderdag bieden aan verstandelijk gehandicapten die extra zorg nodig hebben, maar die onder begeleiding wel zelfstandig kunnen wonen.
  De vier subsidieaanvragen worden op 17 en 18 januari besproken in commissievergaderingen van Provinciale

  Meer Flevolands Nieuws.

  Laatst bijgewerkt op 18-05-2004 14:43